CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ được dùng trong những mục đích sau đây

Hỗ trợ việc đặt xe và cung cấp xe cho Khách hàng;

Liên lạc với Khách hàng trong cho mục đích tiếp thị của Công ty;

Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ Khách hàng;

Giải quyết các sự vụ và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch;

Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu;

Khi khách hàng thuê xe, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

+ Tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp chứng minh.

+ Email, số điện thoại

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Công ty;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;

Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;

Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến đặt xe và cung cấp xe.

Trong trường hợp có yêu cầu của Pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng khi có yêu cầu từ Cơ quan Tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật tại của Công ty.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chỉ Công ty mới có quyền tiếp cận thông tin Khách hàng, hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đến tại công ty để thực hiện việc này.

khi tiếp nhận những phản hồi này, Thuexe.net.vn sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng tại công ty được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Thuexe.net.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của khách hàng tại công ty.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Người dùng có quyền gửi khiếu nại liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo mật thông tin đến công ty. Khi tiếp nhận những phản hồi này, công ty sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Khách hàng gửi khiếu nại cho công ty theo các kênh như email, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp đến địa chỉ của công ty. Bộ phận CSKH của công ty có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.

Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại

Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lý.

Bước 3: Tổng hợp kết quả xử lý khiếu nại và thực hiện phản hồi cho khách hàng (gọi điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng).