ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Xin chào bạn đến với dịch vụ vận tải cho thuê xe Thuexe.net.vn Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản thỏa thuận về sử dụng Trang Web mà không cần thông báo(gửi mail, liên hệ) cho bạn. Toàn bộ nội dung trên trang được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế.

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng dịch vụ” này của chúng tôi để bạn hiểu rõ hơn về chính sách bảo mật và thỏa thuận trên trang. Hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này nếu bạn không đồng ý. Điều đó đồng nghĩa việc bạn sử dụng trang web này là bạn đồng ý với các điều khoản sau đây:

Quyền sở hữu

Chúng tôi là chủ sở hữu của trang website Thuexe.net.vn này. Bất cứ phần mềm được sử dụng và thông tin giới thiệu cho bạn qua trang web đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ hiện hành.

Chúng tôi có thẩm quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt ngay bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.

Việc sửa đổi, điều chỉnh, sao chép, thiết kế lại, đối chiếu, lắp ráp hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn, phá hoại, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật hoặc bất kỳ mục đích, hình thức nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp đều là vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi. Tùy theo từng trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ lập tức chấm dứt mà không cần thông báo trước việc sử dụng tài khoản URL, bất kỳ địa chỉ email liên kết và truy cập trang web.

Bảo mật thông tin khách hàng

Việc sự dụng Internet thường không hoàn toàn được đảm bảo về tính bảo mật và độ an toàn cao. Bạn hiểu rằng mọi thông điệp hoặc thông tin mà bạn gửi trên Trang có thể bị người khác đọc hoặc chặn lại. Hơn nữa, bạn cũng không được cho bất cứ ai biết mật khẩu.

Ngoài ra, nếu bạn dùng chung máy tính với người khác, bạn nên thoát khỏi Trang và đóng cửa sổ trình duyệt khi đã sử dụng xong. Trong bất kỳ trường hợp nào, Thuexe.net.vn cũng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi hành vi trái phép của các bên thứ ba liên quan đến âm mưu phá hỏng các giao thức bảo mật của Trang.

Hạn chế đưa thông tin lên trang web

Chúng tôi liên tục kiểm soát và loại bỏ ngay lập tức các thông tin có tính:

  1. Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam; phạm pháp hình sự.
  2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
  3. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
  4. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
  5. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài liệu của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
  6. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
  7. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
  8. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Liên kết với trang web khác

Trang web này có thể được liên kết với các trang web khác. Do đó bên cạnh những quy định trong các điều khoản này bạn còn phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản riêng từ các trang web đó. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hay bất cứ sự tham chiếu nào tới một trang web và/hoặc tới một sản phẩm và/hoặc thông tin đặc biệt nào của bên thứ ba trên trang web này.

Chính sách ưu đãi giá

Các chương trình khuyến mãi đặt thuê xe sẽ được hưởng tùy theo các sự kiện ưu đãi của công ty Thuexe.net.vn. Tuy nhiên trong một số chương trình khuyến mãi, một số ngày có thể chỉ có số lượng nhất định, chúng tôi sẽ công bố số lượng này lên trang. Nếu đã đủ số lượng quy định này, bạn vui lòng gọi điện trực tiếp để được tư vấn thêm.

Nếu có sai sót, thì giá khuyến mãi sẽ được áp dụng cho bạn ngay hợp đồng thuê xe tiếp theo.

Điều khoản chung

Các điều khoản sử dụng này và mọi điều khoản bổ sung được đăng tải trên Trang cũng thay thế toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn liên quan đến hành vi sử dụng Trang của bạn. Việc không thực hiện bất cứ điều khoản nào liên quan cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền yêu cầu thực hiện của chúng tôi về việc vi phạm bất cứ điều khoản nào liên quan cũng sẽ không được xem hoặc hiểu là sự khước từ chính điều khoản đó.

Những Điều khoản sử dụng này sẽ được kiểm soát và căn cứ theo pháp luật nước CHXHCN Việt Nam mà không quan tâm đến những mâu thuẫn trong các quy định luật pháp liên quan ./.